ALPHABETICAL KENNEL CLUBS IN CROATIA

Croatian Kennel Club

Alphabetical Kennel Clubs in Croatia


OIB.71766261887

ADRESA
Lovački dom
Batomalj 48
51523 Baška


E-MAIL:
kinoloskaudruga.baska@gmail.com


PREDSJEDNIK:
Tibor Molnar
098/325 477

TAJNIK I BLAGAJNIK:
Ana Bajčić
099/292 93 77

VODITELJ UZGOJA:
Goran Frgačić
091/221 00 41OIB.13128074958

ADRESA:
Trg Ante Starčevića 4
49221 Bedekovčina


E-MAIL:
fireattack86.rott@gmail.com


PREDSJEDNIK:
Goran Ričko
098/ 16 16 358
fireattack86.rott@gmail.com

TAJNICA:
Diana Franke
091 91 37 223

BLAGAJNIK I VODITELJ UZGOJA:
Zdenko Grabušić
098/18 73 763
049/214 822


OIB.43238592893

ADRESA:
V.Nazora 7
31300 Luč


PREDSJEDNIK:
Mihajlo Sekereš
091/521 05 89
031/ 740 704

TAJNIK:
Vlado Salonja
091/555 86 00
031/726 054

BLAGAJNIK:
Branko Slonja
091/25 03 926

VODITELJ UZGOJA:
Dorotea Astaloš
098/787 948
031/700 160


OIB.22196607639

ADRESA:
Vijenac S.H. Gutmmana 1
31551 Belišće


E-MAIL:
marinavukeli4@gmail.com


PREDSJEDNIK:
Nenad Vukelić
098 921 88 48
marinavukeli4@gmail.com

TAJNIK I BLAGAJNIK:
Valentina Brajdić
091/26 63 135
valentina.brajdic68@gmail.com

VODITELJ UZGOJA:
Davor Matoković
091/5219 421
palomabel1@yahoo.com


OIB.67418885494

ADRESA:
P. Biškupa 13
43000 Bjelovar


E-MAIL:
kinolosko.drustvobj@gmail.com


PREDSJEDNIK:
Zdenko Očko
095/940 43 21

TAJNIK I BLAGAJNIK:
Damir Mihaljinec
091/5077 534

VODITELJ UZGOJA:
Goran Habek


OIB.86163077951

ADRESA:
Trgovačka 1b
Umag

E-MAIL:
istarski.gonic.buje@gmail.com


PREDSJEDNICA:
Dajana Milinković
091 4919 288

TAJNICA:
Ivona Žagar
098/651 406

VODITELJ UZGOJA:
Erminio Jurišević
052/730 250
095/ 594 83 72


OIB.42102189174

ADRESA:
Istarska 36
52460 Buje


E-MAIL:
boris53medica@gmail.com


PREDSJEDNIK:
Boris Medica
091 439 27 25
boris53medica@gmail.com

TAJNIK:
Alessandro Drušković
091 577 94 92

VODITELJ UZGOJA:
Erminio Jurišević
095/ 594 83 72
bruno.zugan@pu.t-com.hr


OIB.O3186805268

ADRESA:
Preloška 101
40000 Čakovec


WEB:
www.schamano.com


PREDSJEDNIK:
Nenad Šarić
098/18 31 509
neno.saric101@gmail.com

TAJNIK I BLAGAJNIK:
Vilim Simon
098/700 164
040/390 348
vilim.simon@ck.t-com.hr

VODITELJ UZGOJA:
Bernard Radas
099/40 94 605


OIB.58263937637

ADRESA:
Kolodvorska 4
40329 Kotoriba


E-MAIL:
dm50@net.hr


PREDSJEDNIK:
Dragutin Matulic
098/784 920
dm50@net.hr

TAJNICA I BLAGAJNICA:
Karmen Glad Brgovec
099 723 66 63

VODITELJ UZGOJA:
Dragutin Matulic
098/784 920
dm50@net.hr


OIB.63518910517

ADRESA:
Kralja Tomislava 49
31431 Čepin


E-MAIL:
jopino.n@gmail.com


PREDSJEDNIK:
Dario Bakša
098/886 77 44

TAJNIK:
Josip Novak
098/170 66 21

BLAGAJNICA:
Biljana Cvitković
098/94 38 693

VODITELJ UZGOJA:
Josip Novak
098/170 66 21


OIB.O3241355342

ADRESA:
Stjepana Radića 22
Daruvar


E-MAIL:
elvirpuric00@gmail.com


PREDSJEDNIK:
Elvir Purić
098/95 00 348

TAJNIK:
Ernest Dobri
091/525 59 38

BLAGAJNICA:
Lovorka Kepčija
098/ 239 316

VODITELJ UZGOJA:
Radoslav Rudić
099/21 51 021
043/331 427


OIB.64779619115

ADRESA:
Vukovarska 9
31540 Donji Miholjac


E-MAIL:
kinoloska.d.miholjac@gmail.com

WEB:
www.ku1981dm.hr


PREDSJEDNIK:
Kristijan Maričić
098/670 220
kmaricic@gmail.com

TAJNICA:
Marija Božica Dumančić Lovrić
095/598 20 11
095/498 20 11
mariadlovric@gmail.com

BLAGAJNIK:
Stjepan Streitenberger
099/760 04 96
stjepan.miholjac@gmail.com

VODITELJ UZGOJA:
Mario Slačanac
091 15 64 493
kinoloska.d.miholjac@gmail.com


OIB.77374247701

ADRESA:
Kralja Zvonimira 26
22320 Drniš


E-MAIL:
marinante31@gmail.com


PREDSJEDNIK:
Vicencije Mrđen
091 / 535 73 15

TAJNIK:
Ante Marin
098/910 31 70

BLAGAJNICA:
Marica Mrđen
091/ 593 66 26

 


OIB.80635177066

ADRESA:
Ive Dulčića 29
20000 Dubrovnik


E-MAIL:
udruga.libertas.dubrovnik@gmail.com


PREDSJEDNIK:
Angelo Andolšek
091 900 55 10
angelo0201@gmail.com

TAJNICA I BLAGAJNICA:
Tajana Biškupić Andolšek
091 48 14 115
tajanabiskupic@hotmail.com

VODITELJ UZGOJA:
Ilija Jurković
098/873 667
020/485 909


OIB.97439516335

ADRESA:
Mrežnička obala 8
47250 Duga Resa


E-MAIL:
dvaljo@gmail.com


PREDSJEDNIK:
Velimir Valjo
098/346 527
047/844 506

TAJNIK:
Fedra Grenjo
091/ 795 19 01

BLAGAJNIK:
Dubravko Škrtić
098/ 96 95 716

VODITELJ UZGOJA:
Velimir Valjo
098/346 527
047/844 506


OIB.77242974770

ADRESA:
Zagrebačka 95
10370 Dugo Selo


WEB:
www.kinolosko-dugoselo.com

E-MAIL:
kinoloskodrustvo.dugoselo@gmail.com


PREDSJEDNIK:
Velimir Sruk
095/35 62 609
velimirsruk@yahoo.com

TAJNICA:
Lana Kocet
091/892 13 95
lkocet@gmail.com

BLAGAJNIK:
Mirko Ivanda
099/81 56 448
mirko.ivanda@gmail.com

VODITELJ UZGOJA:
Velimir Sruk
095/35 62 609
velimirsruk@yahoo.com


ADRESA:
Zvečaj bb
31400 Đakovo


WEB:
www.kd-djakovo.hr

E-MAIL:
kddjakovo@gmail.com


PREDSJEDNIK:
Boris Grgić
boris.grgicdjk@gmail.com
091 38 15 084

TAJNIK: 
Tomislav Brataljenović
tole1979@hotmail.com
092 / 39 19 786

BLAGAJNIK: 
Hrvoje Crnoja
primafortis@gmail.com
099 / 20 24 004

 

VODITELJ UZGOJA:
Zrinko Dujmović
zrinkodujmovic@gmail.com
097 / 600 60 49

TETOVIRNI REFERENT:
Mario Filić
filicm@net.hr
098 / 70 74 23


OIB.51939791989

ADRESA:
Zvečaj II bb / Certisa 14
31400 Đakovo


E-MAIL:
mkho.djakovo@gmail.com


PREDSJEDNIK:
Blago Petric
091 52 97 434
blago.75@gmail.com

TAJNIK:
Nikola Klemen
091 89 30 320
nikola.klemen1@os.htnet.hr

BLAGAJNIK:
Ante Žeravica
092 16 50 079
antezeravica1@gmail.com

VODITELJ UZGOJA:
Nikola Klemen
091 89 30 320
nikola.klemen1@os.htnet.hr


OIB.83187183390

ADRESA:
Kralja Tomislava 29
48350 Đurđevac


PREDSJEDNIK:
Petar Klarić
091/552 94 74
048/813 302
marina.petrac@vip.hr

TAJNICA:
Marina Petrač
091/5531 521
048/718 165
marina.petrac@vip.hr

BLAGAJNIK I VODITELJ UZGOJA:
Petar Klarić
091/552 94 74
048/813 302
marina.petrac@vip.hr


OIB.82647074898

ADRESA:
PP 16
51322 Fužine


PREDSJEDNIK:
Nenad Andrić
091/201 69 33
n.andric@piculjan.hr

TAJNICA:
Sanja Šikić
091/213 19 93

BLAGAJNIK:
Samir Fresl
091 621 03 50

VODITELJ UZGOJA:
Nenad Andrić
091/201 69 33
n.andric@piculjan.hr


OIB.25370379629

ADRESA:
Sisačka ulica 21
44400 Glina


PREDSJEDNIK:
Ivo Sremić
098/9871 147

TAJNICA:
Ivana Kihalić Rohak
098/588 389
ikihalic@hotmail.com

BLAGAJNIK:
Marijan Tusić
098/969 35 23
044/884 318

VODITELJ UZGOJA:
Nikola Cestarić
098/886 228
044/887 137


OIB.54687678096

ADRESA:
Kaniška 60
53000 Gospić


E-MAIL:
k.u.velebit@gmail.com


PREDSJEDNIK:
Ante Starčević
098/445 124

TAJNIK:
Davor Ljevar
099 20 11 128

BLAGAJNIK:
Vladimir Štavlić
095/733 60 02

VODITELJ UZGOJA:
Tomislav Balen
099 867 47 19


OIB.O9321560157

ADRESA:
Ivana Nepomuka Jemeršića 19 a
43290 Grubišno Polje


E-MAIL:
kdgrubisnopolje95@gmail.com


PREDSJEDNIK:
Zdenko Lacina
098/971 99 20

TAJNIK:
Zvonko Tominac
099/434 51 88

BLAGAJNIK:
Dubravko Čoić
098/19 03 088

VODITELJ UZGOJA:
AlojzLacina
098/877 93 91


OIB.90172373900

ADRESA:
Miroslava Krleže 47
44430 Hrvatska Kostajnica


E-MAIL:
bolac1@net.hr


PREDSJEDNIK:
Josip Slabinac
091/597 28 52

TAJNIK:
Davor Jurić
098/883 790
044/857 120

BLAGAJNIK I VODITELJ UZGOJA:
Željko Bolčević
044/851 409
098/785 631


OIB.31484610043

ADRESA:
Ante Starčevića 23
21260 Imotski


E-MAIL:
kinoloskodrustvoimotski@gmail.com


PREDSJEDNIK:
Željko Buljan
091/50 66 221
kinologija.buljan@gmail.com

TAJNIK:
Jure Puljiz
098/17 04 704
021/849 043
jurepuljiz53@gmail.com

BLAGAJNIK:
Ivica Biočić
098/311 303
biocicdo@gmail.com

VODITELJ UZGOJAN:
Jure Puljiz
098/17 04 704
021/849 043
jurepuljiz53@gmail.com


OIB.81976825092

ADRESA:
Dugoselska 16, Breška Zelina
10310 Ivanić Grad


PREDSJEDNIK:
Milivoj Bugarin
091/53 90 359
milivoj.bugarin@zg.t-com.hr

TAJNIK:
Stjepan Hren
098/877 255

BLAGAJNICA:
Suzana Šafran
091/561 777 1

VODITELJ UZGOJA:
Milivoj Bugarin
091/53 90 359
milivoj.bugarin@zg.t-com.hr


OIB.O2892915107

ADRESA:
Vlatka Mačeka 2
10450 Jastrebarsko


E-MAIL:
kdjastrebarsko@gmail.com


PREDSJEDNIK:
Branko Beketić
098/389 025

TAJNIK:
Robert Mike Jurkovac
099/ 820 89 50
01/62 86 345

BLAGAJNIK:
Damir Šinković
098/229 542
01/62 89 097

VODITELJ UZGOJA:
Marijan Pintur
098/467 223
01/6286 047


OIB.31352882033

ADRESA:
Oštarije 227
47303 Josipdol


E-MAIL:
kdjosipdol@gmail.com


PREDSJEDNIK:
Mladen Juričić
099/595 69 12
juricic273@gmail.com

TAJNIK:
Marko Lipošćak
098/956-22-95
marko.liposcak@gmail.com

BLAGAJNIK:
Zdravko Juričić
091/567 98 87

VODITELJ UZGOJA:
Velimir Bertović
099 191 43 54


OIB.48211950123

ADRESA:
Husje 26A
47000 Karlovac


PREDSJEDNIK:
Davorin Andrijašević
047/681 138
098/446 915
davorin.andrijasevic@hrsume.hr

TAJNIK:
Tihomir Tot
091/4757 769
tihomirlovtot@gmail.com

BLAGAJNIK:
Ivan Bašić
047/421 871
091/2050 267

VODITELJ UZGOJA:
Denis Tot
099/ 25 00 600
denisdrtot@gmail.com


OIB.68780935220

ADRESA:
Put Davorina Trstenjaka 2
47000 Karlovac


WEB:
www.ksk-karlovac.com

E-MAIL:
kskkarlovac@gmail.com


PREDSJEDNICA:
Tihana Duspara
098/ 461 575
svicarski_ovcar@yahoo.com

TAJNIK:
Fran Perković
091/554 0607
franperkovic1@gmail.com

BLAGAJNIK:
Damir Perković
091/ 533 44 00
damirperkovic01@gmail.com

VODITELJICA UZGOJA:
Lovorka Rubeša
099 /578 99 99
pan1603@gmail.com


OIB.76598536767

ADRESA:
Donja Gaza 9
47000 Karlovac


PREDSJEDNIK:
Nikola Bakale
091/925-23-10
047/611-215
nikola.bakale1@gmail.com

TAJNICA I BLAGAJNICA:
Biserka Bakale
091/128 15 02
047/ 611 215

VODITELJ UZGOJA:
Mladen Bulat
091/91 25 401
mladen.bulat@ka.htnet.hr


OIB.59733911697

ADRESA:
Put Malačke 152
21216 Kaštel Stari


E-MAIL:
kdkastela@gmail.com


PREDSJEDNIK:
Ante Zelić
098/957 53 19

TAJNICA I BLAGAJNICA:
Anita Zelić
098/659 473

VODITELJ UZGOJA:
Ante Zelić
098/957 53 19


OIB.58319728331

ADRESA:
Maslenička 9
22300 Knin


E-MAIL:
kuknin@gmail.com

WEB:
www.kuknin.com


PREDSJEDNIK:
Damir Radić
091/78 27 521
022/ 642 364

TAJNIK:
Zlatko Čatipović
091/507 57 14

BLAGAJNIK:
Damir Radić
091/78 27 521
022/ 642 364

VODITELJ UZGOJA:
Tode Sinobad
091/53 52 850
022/662 576


OIB.53422002820

ADRESA:
Đelekovečka cesta 26
48000 Koprivnica

ADRESA ZA SLANJE POŠTE:
Ulica kralja Tomislava 248
48317 Legrad


E-MAIL:
kinoloskokc@gmail.com

WEB:
www.sites.google.com/site/kinolkoprivnica


PREDSJEDNIK:
Miroslav Kuzmić
098/984 37 23
048/634 810
erstenplatzgsd@gmail.com

DOPREDSJEDNIK:
Matija Fičko
098/900 90 38

TAJNICA:
Mihaela Telebar
098/18 03 361
kinoloskokc@gmail.com

BLAGAJNICA:
Irena Posavec
099/772 48 98
irena.posaveckc@gmail.com

VODITELJ UZGOJA ZA LOVNE PASMINE:
Miroslav Gložinić
098/249 681
miroslav.glozinic@gmail.com

VODITELJ UZGOJA ZA SPORTSKE PASMINE:
Aleksandar Ujlaki
098/658 428


OIB.26408640249

ADRESA:
Kraljevec na Sutli 74
49294 Kraljevec na Sutli


PREDSJEDNIK:
Andrija Murić
098/353 744
andrija.muric@gmail.com

TAJNIK:
Zoran Blaževac
099/3836 713

BLAGAJNIK:
Franjo Hlad
098/555 230
ivan.hlad@gmail.com

VODITELJ UZGOJA:
Josip Bogović
098/138 0707


OIB.88862277307

ADRESA:
Gajeva 7
49217 Krapinske Toplice


E-MAIL:
kinolosko.drustvo.toplice@gmail.com


PREDSJEDNIK:
Stjepan Bednjanec
098/ 959 36 98

TAJNIK:
Matija Nesek
099/505 20 52

BLAGAJNIK:
Slavko Gradiški
098/ 1640 608

VODITELJ UZGOJA:
Milan Nesek
098/933 21 38


OIB.85475560350

ADRESA:
Gregurovec 150/a
49 252 Mihovljan


PREDSJEDNIK:
Josip Šantek
098/19 39 626
049/412 253
jos.santek@gmail.com

TAJNIK I BLAGAJNIK:
Marijan Tušek
099/87 84 020
049/228 827

VODITELJ UZGOJA:
Vladimir Zajec
098/205 188
049/342-246


OIB.31564208013

ADRESA:
Markovićeva 12
48260 Križevci


PREDSJEDNIK:
Kruno Valušek
091/520 07 34
048/714 235

TAJNIK I VODITELJ UZGOJA:
Zdravko Kliček
098/90 94 594
048/681 212
zdravko.klicek@kc.htnet.hr


OIB.92604440245

ADRESA:
Hrvatskih vitezova 31
44320 Kutina


E-MAIL:
kinolosko.drustvo.kutina@sk.t-com.hr

WEB:
http://free-sk.t-com.hr/KDKUTINA


PREDSJEDNICA:
Marina Tremski
098/715-480
044/669-050

TAJNICA:
Anita Valjavec
098/98 31 618

BLAGAJNIK:
Boris Tremski
098/347 776
044/669 050

VODITELJ UZGOJA:
Dean Žanić
098/17 28 154


OIB.O5607295671

ADRESA:
Vinež 166
52220 Labin


E-MAIL:
labin.ku@gmail.com


PREDSJEDNIK:
Nino Milevoj
091 335 51 99
mnino0202@gmail.com

TAJNIK:
Martina Bilbija
098 309 403
martina0407@gmail.com

BLAGAJNICA:
Vida Reisman
091/594 21 69

VODITELJI UZGOJA:
Darko Martinović
098/441-433
darkomartinovic2@gmail.com

Dino Peršić
092 115 04 09
dinopersic@gmail.com


OIB.O4070061492

ADRESA:
Rasopasno 7
51511 Malinska


PREDSJEDNIK:
Ivan Pribanić
098/468 848
pribanicivan@yahoo.com

TAJNIK I BLAGAJNIK:
Stjepan Jurinjak
098/19 15 994

VODITELJ UZGOJA:
Ana Marija Šviderski – Jurinjak
098/765 549


OIB.56783178508

ADRESA:
I.G. Kovačića 4
31500 Našice


PREDSJEDNIK:
Tihomir Krumerac
091 571 37 74
tihomir.krumerac@gmail.com

TAJNIK:
Antun Kovačić
091 615 45 40
lgkovaci@gmail.com

VODITELJ UZGOJA:
Daniel Kotromanović
091 560 50 21
kotromanovicdaniel@gmail.com


OIB.18979318025

ADRESA:
Sv.Roka 19
35400 Nova Gradiška


E-MAIL:
kunovagradiska@gmail.com


PREDSJEDNIK:
Tomislav Dokuzović
091/36 70 000

TAJNICA I BLAGAJNICA:
Ines Dević
091/621 87 95

VODITELJ UZGOJA:
Tomo Jurakić
099/50 36 691


OIB.13767654952

ADRESA:
Vladimira Nazora 22
42220 Novi Marof


WEB:
www.kd-novimarof.hr


PREDSJEDNIK:
Vjeran Novoselec
091/220-54-80
vjeran@cedrus.hr

TAJNIK:
Josip Klekar
099/2301 959

BLAGAJNIK:
Stjepan Ključarić
091/893 72 88

VODITELJ UZGOJA:
Mladen Gotić
098/792 278


OIB.93449008042

ADRESA:
Trg Gjure Sabe 4
44330 Novska


PREDSJEDNIK:
Darko Kuhada
091/510 73 07
044/613 215
kuhada.darko@gmail.com

TAJNIK:
Denis Matekalo
097/796 95 85

BLAGAJNIK:
Milan Marković
091/88 14 686
mila.marko@hotmail.com

VODITELJ UZGOJA:
Darko Kuhada
091/510 73 07
044/613 215
kuhada.darko@gmail.com


OIB.54015935739

ADRESA:
P.P. 12
51410 OPATIJA


WEB:
www.kinoloskodrustvoopatija.hr

E-MAIL:
kdopatija@gmail.com


PREDSJEDNICA:
Sanda Terzić
098/831 976
051/223 822
sanda.terzic.st@gmail.com

BLAGAJNICA:
Neva Hanza
099/ 5111 943
neva2811@gmail.com

VODITELJ UZGOJA:
Ronald Nekić
091/560 37 16
goldens@of-hyrule.com


OIB.98394124360

ADRESA:
Kralja Zvonimira 78
33515 Orahovica


E-MAIL:
kinoloska.udruga.orahovica@gmail.com


PREDSJEDNIK:
Krunoslav Andelfinger
091/530 36 80
033/401 147

TAJNIK:
Nenad Terek
098/933 11 71
033/674 179

BLAGAJNIK:
Goran Tomašević
098/ 92 30 098

VODITELJ UZGOJA:
Antun Andelfinger
095/814 74 38
033/673 174


OIB.44454233939

ADRESA:
Šokačka 1
p.p.205
31000 Osijek


E-MAIL:
kinolosko.drustvo.osijek@gmail.com


PREDSJEDNIK:
Zdenko Rončević
091 563 78 65
zdenko.roncevic@os.t-com.hr

TAJNICA:
Mirela Bartanić
091 290 29 72
angelsretrivers@gmail.com

BLAGAJNICA:
Zita Rončević
091 755 28 80
zita.r.os@gmail.com

VODITELJ UZGOJA:
Zdenko Fury
098/252 110
zdenko-fury@net.com


OIB.99143990105

ADRESA:
Ličko Lešće 152/a
53224 Ličko Lešće


E-MAIL:
kuotocac@net.hr


PREDSJEDNIK:
Josip Orešković
095/94 06 403
053/787 058

TAJNIK I BLAGAJNIK:
Dane Jugović
098/940 76 50
053/746 334

VODITELJ UZGOJA:
Ferdinand Vlahinić
098/491 801


OIB.71557771425

ADRESA:
M.B.Rašana 10a
52000 Pazin


E-MAIL:
kinolosko.drustvo.pazin@gmail.com


PREDSJEDNIK:
Rajko Ardalić
052/624 361
091/624 72 10

VODITELJ UZGOJA:
Dorijan Matić
091/251 25 50
052/554 028


OIB.29708340970

ADRESA:
Ivana Gundulića 2 / 3
44250 Petrinja

E-MAIL:
petrinjakinoloskodrustvo@gmail.com


PREDSJEDNIK:
Goran Dejanović
098 / 501 278
dejanovic.goran@gmail.com

TAJNIK:
Ivica Kihalić
098 / 524 455
ivica.kihalic@sk.t-com.hr

BLAGAJNIK:
Ivan Bunjan
098 / 191 67 58

VODITELJ UZGOJA:
Nikola Sukalić
098 / 627 913
mikalov@net.hr


OIB.79481021355

ADRESA:
Mate Lovraka 10
44317 Popovača


E-MAIL:
kinoloskodrustvopopovaca@gmail.com


PREDSJEDNIK:
Kruno Savnik

TAJNIK:
Slavko Sekereš
098/17 75 065
044/642 598

BLAGAJNICA:
Danijela Težak
098/179 00 19
044/652 156

VODITELJ UZGOJA:
Mijo Gregurec
098/536 134
044/670 160


OIB.93819300233

ADRESA:
Maura Gioseffi bb
52440 Poreč


E-MAIL:
kdporec@gmail.com


PREDSJEDNIK:
Marko Zohil
091/56 92 447

TAJNIK I BLAGAJNIK:
Martino Martinčević
091/252 02 74
052/444 463

VODITELJ UZGOJA:
Silvano Benčić
091/433 66 40
052/453 524


OIB.O4791287408

ADRESA:
Podgradina 23
23242 Posedarje


PREDSJEDNIK:
Martino Klapan
091/578 61 28

TAJNIK:
Miljenko Žuža
091/578 61 28

BLAGAJNIK:
Josip Bulić
092/15 51 369

VODITELJ UZGOJA:
Jure Žuža
099/341 45 51
jurezuza@gmail.com


OIB.68229376541

ADRESA:
Dalmatinska 14
34000 Požega


E-MAIL:
kupozega@gmail.com


PREDSJEDNIK:
Danijel Gelenčir
098/465 662
034/271 700

TAJNIK:
Dragan Markuš
098/510 447

BLAGAJNIK:
Danijel Gelenčir
098/465 662

VODITELJ UZGOJA ZA LOVNE PASMINE:
Predrag Živković
099/705 98 16

VODITELJ UZGOJA ZA SPORTSKE PASMINE
Hrvoje Korov
098 / 468 966


OIB.03435960469

ADRESA:
M. Marulića 4
52100 Pula


E-MAIL:
kinolosko.drustvo.istra@gmail.com


PREDSJEDNIK:
Ivan Stojkovski
098/173 60 60
stojkovskiivan@gmail.com

TAJNICA:
Kristina Đukez
098/898 304

VODITELJ UZGOJA:
Berislav Milanović
099 411 11 10


OIB.27888590930

ADRESA:
Radoboj 360 a
49232 Radoboj


PREDSJEDNIK:
Cvjetko Fruk
098/880 454
049/349 611
fruk.cvjetko@kr.t-com.hr

TAJNICA:
Ana Florjan
098/972 44 10
049/349 196

BLAGAJNICA:
Danica Fruk
049/349 611

VODITELJ UZGOJA:
Cvjetko Fruk
098/880 454
049/349 611
fruk.cvjetko@kr.t-com.hr


OIB.71397317613

ADRESA:
Braće Pavlinić 26
51000 Rijeka


E-MAIL:
skkrijeka@gmail.com

WEB:
www.skk-rijeka.com


PREDSJEDNIK:
Igor Dokoza
091/31 10 003
igor.dokoza@gmail.com

TAJNICA:
Julija Vukušić
095/511 92 08
051/ 450 468
vukusicjulija777@gmail.com

BLAGAJNICA:
Sanja Krstić – Pašić
091/541 84 09
051/296 247

VODITELJ UZGOJA:
Igor Dokoza
091/31 10 003
igor.dokoza@gmail.com


OIB.84693715150

ADRESA:
Bošket 3
51000 Rijeka

ADRESA TAJNIŠTVA:
Škurinjskih boraca 2a
51000 Rijeka


E-MAIL:
kinolosko.drustvo.rijeka@ri.htnet.hr


PREDSJEDNICA:
Štefica Sila – Zih
098/ 546 701

TAJNIK:
Marin Paravić
091 56 34 460
marin.paravic@inet.hr

BLAGAJNIK:
Stojan Cerovac
098 33 80 65

VODITELJ UZGOJA
Štefica Sila – Zih
098/ 546 701


OIB.91510847730

ADRESA:
43.Istarske divizije 34
52210 Rovinj


PREDSJEDNIK:
Dario Košara
095/85 84 548
dario.kosara62@gmail.com

TAJNIK:
Željko Lanča
091 524 7687
lanca.zeljko@gmail.com

BLAGAJNICA:
Suzana Haber
099/267 55 26
suzana.haber@gmail.com

VODITELJ UZGOJA:
Dario Košara
095/85 84 548
dario.kosara62@gmail.com


OIB.94562896349

ADRESA:
Starogradska 12
10430 Samobor

P.P. 102
10430 Samobor


E-MAIL:
kusamobor@gmail.com

WEB:
www.kusamobor.info


PREDSJEDNICA:
Jadranka Smojver Selimović
091/51 50 100
01/33 84 601
jadrankass@gmail.com

TAJNIK:
Igor Selimović
095 52 43 016
igorselimovic@gmail.com

BLAGAJNICA:
Andreja Filipec
098/33 24 24
01/38 16 139
afilipec@inet.hr

VODITELJI UZGOJA:
Igor Selimović
095/524 30 16
01/33 84 601
igorselimovic@gmail.com

Jadranka Smojver Selimović
091/51 50 100
01/33 84 601
jadrankass@gmail.com

OIB.27997666889


E-MAIL:
kinoloskodrustvosamobor@gmail.com


PREDSJEDNIK:
Robert Jakopač
091/ 3997 001

TAJNIK:
Damir Kerman
091/1775 933

BLAGAJNICA:
Nikolina Borovec
091/16 80 765

VODITELJ UZGOJA:
Zlatko Prahin
091/50 24 523


OIB.82320046712

ADRESA:
Milutina Ciklava Nehajeva 27
53270 Senj


E-MAIL:
k.d.senj@gmail.com


PREDSJEDNIK:
Dario Dabac
098/780 539

TAJNIK:
Antonio Stanić
098/567 428

BLAGAJNIK:
Nikolina Dabac
098/177 99 29

VODITELJ UZGOJA:
Berislav Šimunić
098/188 28 33


OIB.44646314039

ADRESA:
Trg Dragutina Domjanića 6
10360 Sesvete


PREDSJEDNIK:
Igor Krpan
095/900 482
01/28 50 597

TAJNIK:
Vlado Kovačić
091/53 53 954
01/20 44 075
vlado.kovacic2@zg.t-com.hr

BLAGAJNICA:
Dragica Međurečan
091/73 75 781
01/20 42 524

VODITELJ UZGOJA:
Vlado Kovačić
091/53 53 954
01/20 44 075
vlado.kovacic2@zg.t-com.hr


OIB.88434411099

ADRESA:
Vrlička 17
p.p.79
21230 Sinj


PREDSJEDNIK:
Dragan Modrić
095/392 00 46
021/824 737

TAJNIK I BLAGAJNIK:
Dragan Milanović
098/173 30 83
021/825 739
dragan.milanovic@st.t-com.hr

VODITELJ UZGOJA:
Dalibor Macan
091/945 34 25
021/825 068


OIB.30858418618

ADRESA:
Hrastelnica 41 e
44000 Sisak


PREDSJEDNIK:
Dejan Perković
098/977 30 01
dejan.perkovic@net.hr

TAJNIK:
Ivana Ribarić
098/95 55 244

BLAGAJNIK:
Božidar Babić
092/138 72 12

VODITELJ UZGOJA ZA LOVNE PASMINE:
Janko Kocmanić
099/254 09 01
mario.kocmanic@sk.t-com.hr

VODITELJ UZGOJA ZA SPORTSKE PASMINE
Marijana Eberl
091/501 23 80


OIB.61704966735

ADRESA:
Vladimira Nazora 9
51311 Skrad


PREDSJEDNIK:
Miroslav Grgurić
098/565 804
051/810 706
grguricmiroslav@gmail.com

TAJNIK:
Igor Kolenc
098 96 66 941
igorkolenc06@gmail.com

VODITELJ UZGOJA:
Branimir Panijan
098 482 541
branimirpanijan@yahoo.com


OIB.40092992142

ADRESA:
A.M.Reljkovića 22
33520 Slatina


E-MAIL:
kinudr.slatina@gmail.com


PREDSJEDNIK:
Martin Bišćan
091 /321 1 982
martin.biscan@gmail.com

TAJNIK:
Juraj Randelj
098 /193 50 92

BLAGAJNIK:
Vlado Horvat
091/939 71 76

VODITELJ UZGOJA:
Mario Dušak
098/712 929


OIB.58625323635

ADRESA:
Strossmayerova 15
P.P. 215
35000 Slavonski Brod


E-MAIL:
kinoloskaudrugabrodsb@gmail.com

WEB:
www.kinoloska-udruga-brod.hr


PREDSJEDNIK:
Miroslav Dudrak
098/850 206
miroslav.dudrak@gmail.com

TAJNICA:
Ana Dudrak
098/177 78 75
ana.anne21@gmail.com

BLAGAJNIK:
Krunoslav Bašić
098/ 960 59 42

VODITELJ UZGOJA ZA LOVNE PASMINE:
Ivša Valjetić
099/687 57 37

VODITELJ UZGOJA ZA SPORTSKE PASMINE:
Hrvoje Mužević
095/ 1970 463


OIB.79551587055

ADRESA:
Trg Hrvatskog Proljeća 1
p.p.203
35000 Slavonski Brod


E-MAIL:
brodsko.ekolosko.drustvo@sb.t-com.hr


PREDSJEDNIK:
Šimo Beneš
091/501 01 95
035/446 023
brodsko.ekolosko.drustvo@sb.t-com.hr

TAJNIK:
Krešimir Ivić
091 31 27 333
ivickresimir@gmail.com

BLAGAJNICA:
BStanoje Marić
091 44 54 211
stanoje@bed.hr

VODITELJ UZGOJA 
Ivša Valjetić
091 544 11 59


OIB.29406470597

ADRESA:
Trg dr.Franje Tuđmana 9
47240 Slunj


PREDSJEDNIK:
Nikola Bogut
098 447 010
nikola.bogut2@gmail.com

TAJNIK:
Damir Požega
098 694 531
pozegadamir1@gmail.com

BLAGAJNICA:
Ana Rendulić
097 67 50 636
zsugs.slunj@gmail.com

VODITELJ UZGOJA:
Vitomir Požega
098 694 531
pozegadamir1@gmail.com


OIB.80699668515

ADRESA:
Put Majdana 3a
21210 Solin


E-MAIL:
zeljko.dzanko.1962@gmail.com


PREDSJEDNIK:
Željko Džanko
092/26 66 241
zeljko.dzanko.1962@gmail.com

TAJNIK I BLAGAJNIK:
Toni Relja
095/834 93 43
tonkorelja@gmail.com

VODITELJ UZGOJA:
Ivan Milković
095/19 76 906
ivan.milkovic18@gmail.com


OIB.22640515757

ADRESA:
Matoševa 32
21000 Split

E-MAIL:
ksp.split@gmail.com

WEB:
www.ksp-split.com

www.4summershows.com


PREDSJEDNIK:
Zoran Dadić
091 56 55 105
zoran.dadic@gmail.com

TAJNICA:
Martina Baras
098 249 446
martina.baras@gmail.com

BLAGAJNICA:
Snježana Blažević
095 84 04 625
mellitus@net.hr

VODITELJI UZGOJA:
Siniša Tvrdić
098 89 15 17
sinisa.tvrdic@gmail.com


OIB.40051177531

ADRESA:
Doverska 36
21000 Split


PREDSJEDNIK:
Mario Dundić
099/42 22 770

TAJNICA I BLAGAJNICA:
Ana Jukica
098/776 577


VODITELJI UZGOJA:

Ante Udovičić
098/726 312
021/530 042
anteudovicic2@net.hr

Ante Meštrović
021/367 039
091/762 96 13


OIB.O2485846572

ADRESA:
Hrvatskih branitelja 181
Stari Slatinik
35253  Brodski Stupnik


PREDSJEDNIK:
Dražen Tuličić
098/760 526
dtulicic@net.hr

TAJNIK:
Dalibor Pešutić
098/848-860
dalibor.pesutic@gmail.com

BLAGAJNIK:
Nikola Zeba
098/ 166 95 84
nikola.zeba@gmail.com

VODITELJ UZGOJA:
Mato Gušić
091/506 75 73


OIB.11850411902

ADRESA:
Trg Svete Terezije 10
33410 Suhopolje


E-MAIL:
kinoloskiklubsuhopolje@gmail.com


PREDSJEDNIK:
Dragana Pavić
098/168 48 30
dragana.pavic0113@gmail.com

TAJNIK:
Ratko Mudrinić
099/308 14 50

BLAGAJNICA:
Sandra Doležaj
099/244 66 64

VODITELJ UZGOJA:
Blagomir Vukomanović
099/673 84 86


OIB.36133284518

ADRESA:
Drenova Donja 4a
10382 Donja Zelina


PREDSJEDNIK:
Božidar Knafeljc
091/650 2627
agramcan@yahoo.com

TAJNICA:
Jasminka Knafeljc
095/90 08 216

BLAGAJNICA:
Srebrenka Račić
091/50 00 810

VODITELJ UZGOJA:
Božidar Knafeljc
091/650 2627
agramcan@yahoo.com


OIB.O6484394518

ADRESA:
Josipa bana Jelačića 6C
22000 Šibenik


E-MAIL:
kdsibenik@gmail.com


PREDSJEDNIK:
Davor Topić
091/ 504 57 04

TAJNIK:
Čedo Gnjidić
091/512 05 75
022/336 342

BLAGAJNIK:
Zdravko Čurljak
098/ 937 02 73

VODITELJ UZGOJA
Ante Podrug
091/ 536 55 34

 


OIB.83666849096

ADRESA:
Obala kralja Zvonimira 16
21220 Trogir


E-MAIL:
kd.trogir@gmail.com


PREDSJEDNIK:
Aljoša Šantić
092/255 63 85
aljosa.santic@gmail.com

TAJNIK:
Mate Šarić
091/510 48 73
streljko@windowslive.com

BLAGAJNIK:
Damir Bojić
091/537 46 29

VODITELJ UZGOJA:
Mate Šarić
091/510 48 73
streljko@windowslive.com


OIB.40187866005

ADRESA:
Trg Pavla Štoosa 39a
42000 Varaždin


WEB:
www.kd-varazdin.hr


PREDSJEDNICA:
Tatjana Kanjuh
098/ 186 92 40

TAJNIK:
Tomislav Kanjuh
095/ 575 68 60
tkanjuh@gmail.com

BLAGAJNICA:
Andrijana Vrček
095/197 76 29
avrcek.77@gmail.com

VODITELJ UZGOJA:
Aleksandar Tropp
098/844 285
atropp.vz@gmail.com


OIB.62403583010

ADRESA:
Varaždinska 199
42209 Sračinec


E-MAIL:
ulktrckavarazdin@gmail.com


PREDSJEDNIK:
Boris Sokol
098/ 928 99 89
sokol.boris@gmail.com

TAJNIK I BLAGAJNIK:
Zlatko Martinec
098/954 35 92
042/711 301
zlatko.martinec@gmail.com

VODITELJ UZGOJA:
Josip Panić
098/587 495
042/261 446
josip.panic1@vz.t-com.hr


OIB.84130494376

ADRESA:
Zvonimirova 19
10410 Velika Gorica


E-MAIL:
dijanavatra@net.hr


PREDSJEDNIK:
Robert Stepančić
098/185 69 29
biroroc80@gmail.com

TAJNIK I BLAGAJNIK:
Čedomil Postić
099/401 58 47
dijanavatra@net.hr

VODITELJI UZGOJA:
Robert Stepančić
098/185 69 29
biroroc80@gmail.com

Nenad Bačurin
nenad.bacurin@gmail.com


OIB.O7611123427

ADRESA:
Dragutina Domjanića 34,
10410 Velika Gorica


E-MAIL:
info@kkvg.hr

WEB:
www.kkvg.hr


PREDSJEDNIK:
Tino Kotaran
098/669 664
tino.kotaran@gmail.com

TAJNIK:
Ivica Hemen
091/571 03 71
tajnik@kkvg.hr

BLAGAJNIK:
Ivica Hemen
091/571 03 71
tajnik@kkvg.hr

VODITELJ UZGOJA:
Nikola Paulić
098/1744 194
nikola.paulic4@gmail.com


OIB.15227555717

ADRESA:
Gajeva 7
32100 Vinkovci


PREDSJEDNIK:
Ivan Colarić
099/ 31 99 727
ivancolaricvkci@gmail.com

TAJNICA:
Željka Jureta
098/ 177 31 40

BLAGAJNIK:
Josip Colarić
099/ 31 99 727


OIB.93044029946

ADRESA:
H.D.Genschera 32
32100 Vinkovci


PREDSJEDNIK:
Stipo Stanković
098/876 266
032/354 463
stipo.stankovic@vk.t-com.hr

TAJNIK:
Goran Čučković
098/560 040
032/379 294

BLAGAJNIK:
Hrvoje Bujadinović
098/181 50 26
032/354 465

VODITELJ UZGOJA:
Stipo Stanković
098/876 266
032/354 463


OIB.O5282058402

ADRESA:
Frane Rusana 103
33000 Virovitica


E-MAIL:
info@hku-virovitica.com

WEB:
www.hku-virovitica.com


PREDSJEDNIK:
Danijel Marić
099/213 55 70
033/727 549

TAJNICA:

VODITELJ UZGOJA:
Dragutin Rajak
091/766 28 01
033/728 561


OIB.83137028872

ADRESA:
Brdo 30
10340 Vrbovec


PREDSJEDNIK:
Drago Kosovec
098/243 797
01/27 97 403

TAJNIK I BLAGAJNIK:
Leon Šeremet
091 29 29 019

VODITELJ UZGOJA:
Andrija Mikšić
099 453 53 48


OIB.42692711711

ADRESA:
30.svibnja 1/a
21236 Vrlika


E-MAIL:


PREDSJEDNIK:
Stjepan Šimundža
098 371 590
simundzas@gmail.com

TAJNIK:
Marko Maras
098 165 16 29
markoxmaras@gmail.com

BLAGAJNIK:
Ivan Maras
091 72 72 792
i.maras9@gmail.com

VODITELJ UZGOJA
Ante Škorić
098/502 088
askoro001@gmail.com


OIB.45823069243

ADRESA:
Zagrebačka 113b
44272 Lekenik


PREDSJEDNIK:
Dejan Kefeček
099/561 04 67
dejan.kefecek@gmail.com

TAJNIK:
Ivica Puškarić
091/252 2399

BLAGAJNIK:
Igor Kušan
091/543 2665

VODITELJ UZGOJA:
Stjepan Kenig
091/644 75 42


OIB.80653414913

ADRESA:
Fabijana Šovagovića 14
32000 Vukovar


E-MAIL:
k.u.vukovar@gmail.com


PREDSJEDNIK:
Vladimir Kerek
098/731 813
032/410 917
vladimir.kerek@optinet.hr

TAJNIK I BLAGAJNIK:
Željko Lovrić
098/698 167
032/410 724

VODITELJ UZGOJA
Miljenko Marinović
098/998 60 57
032/386 744


OIB.49859721642

ADRESA:
Palih rodoljuba 2
23000 Zadar


E-MAIL:
dalmatinski.pas@zd.t-com.hr

WEB:
www.kd-dalmatinskipas.hr


PREDSJEDNIK:
Branko Šare
098/ 273 527
branko.sare@hks.hr

TAJNIK:
Dragan Žuža
098/ 449 960
023/657 001
dragan.zuza@t.ht.hr

BLAGAJNIK
Mario Aralica

VODITELJ UZGOJA
Elvis Gospić
099/75 81 485


OIB.21002960365

ADRESA:
Augusta Šenoe 37
10290 Zaprešić


E-MAIL:
ku.zapresic@zg.t-com.hr


PREDSJEDNIK:
Jurica Jandras
091/518 46 11
jj.premier

TAJNICA i BLAGAJNICA:
Sandra Grubelić
091 66 79 153

VODITELJ UZGOJA:
Zlatko Novak
098/17 55 094
01/33 55 130


OIB.63355862857

ADRESA:
Veliki kraj 18
32270 Županja


PREDSJEDNIK:
Vinko Filipović
098/792 804

TAJNIK I BLAGAJNIK:
Ivan Grgić
098/676 322
032/843 557

VODITELJ UZGOJA
Mijo Fury
098/217 103
032/ 831 266
mijofury@gmail.com

  CROATIAN KENNEL CLUB

  CROATIAN KENNEL CLUB

  ILICA 61
  HR – 10000 ZAGREB

  ***********************

  PHONE

  +385 (0)1 48 46 124
  +385 (0)1 48 46 125
  +385 (0)1 48 46 126

  FAX

  +385 (0)1 48 15 356

   

  OFFICIAL E-MAILS

  SECRETARY
  hks@hks.hr

  CERTIFICATES
  championship@hks.hr

  ACCOUNTING
  racun@hks.hr

  PEDIGREE
  sporting breeds
  rodovnice@hks.hr

  PEDIGREE
  hunting breeds
  lovnerodovnice@hks.hr

  MAGAZINE “MOJ PAS”
  moj.pas@hks.hr

  DOG SHOWS
  dogshow@hks.hr

  EVENTS
  priredbe@hks.hr

   

  BANC ACCOUNT
  IBAN
  Zagrebačka banka
  HR5723600001101353640

  SWIFT
  ZABA HR2X

  ID
  HR79284126468

  OIB
  79284126468